กองทุนหุ้นยั่งยืน (SEF) ที่จะมาแทนหลังกองทุน LTF หมดการให้สิทธิประโยชน์

ช่วงนี้มีไอเดียที่จะเอาเนื้อหาที่เคยเขียนไว้ในเพจ Charoenjit มาลงใน Blog ด้วย ขอเริ่มต้นด้วยบทความนี้เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ครับ

+++++++++++++++++++++++++++

กองทุน LTF จะสิ้นสุดสิทธิประโยชน์ทางภาษีในปี 2562 นี้ และกองทุนประเภทใหม่ที่จะมาทดแทนคือกองทุนหุ้นยั่งยืน (SEF) กำลังอยู่ในขั้นตอนการขออนุมัติจากกระทรวงการคลัง วันนี้มารู้จักกองทุนใหม่นี้กันครับ

สภาธุรกิจตลาดทุน (FETCO) ได้นำเสนอกองทุนหุ้นยั่งยืน (SEF) เพื่อมาทดแทนกองทุน LTF ในฐานะกองทุนที่ให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษี อยู่ในช่วงรออนุมัติจากกระทรวงการคลัง

LTF VS SEF

สิ่งที่เหมือน
ผู้ลงทุนใน LTF และ SEF ยังคงต้องถือครอง 7 ปีปฏิทินเพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

สิ่งที่แตกต่าง
1)นโยบายการลงทุนของ LTF คือลงทุนไม่ต่ำกว่า 65% ในหุ้นไทย ส่วนนโยบายการลงทุนของ SEF คือลงทุนไม่ต่ำกว่า 65% ในหุ้นที่อยู่ในดัชนีหุ้นยั่งยืน (SETTHSI) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (IFF)

2)ผู้ลงทุนสามารถซื้อ LTF ได้ไม่เกิน 15% ของรายได้และไม่เกิน 500,000 บาท ขณะที่สามารถซื้อ SEF ได้ไม่เกิน 30% ของรายได้และไม่เกิน 250,000 บาท

การเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนต่อรายได้และลดเพดานการลงทุนลงก็เพื่อลดช่องว่างระหว่างผู้มีรายได้สูงกับผู้มีรายได้ต่ำ และให้รัฐเก็บภาษีจากผู้มีรายได้สูงมากขึ้น

คาดว่าการเปลี่ยนแปลงรูปแบบกองทุนจะทำให้มีเงินไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นลดลงจากประมาณ 3.4 หมื่นล้านบาทต่อปี เป็น 2.95 หมื่นล้านบาทต่อปี

แต่ก็ยังดีกว่าไม่มีกองทุนใดมาทดแทนเพราะจะส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้น

+++++++++++++++++++++++++++

ขอบคุณข้อมูลจากบทวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย

เอาลงไว้ใน Podcast ด้วย ฟังรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน EP132 ครับ…

ฟังผ่าน Soundcloud หรือฟังผ่าน Spotify

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s