ทวีตหุ้น 500

Reflection of the day : เขียนอย่างน้อย 3 สิ่งดีที่เกิดขึ้นหรือทำสำเร็จในแต่ละวันผ่าน Blog

+++++++++++++++++++++

…ไม่ได้เขียนมาหลายวัน เหนื่อยกับตลาดหุ้น…

+++++++ 4/3/20 +++++++

Advertisement