ขาวดำ

astronomy-1867616__480.jpg

เราไม่สามารถขับไล่ความมืดด้วยความมืด (แต่เป็นความสว่าง)

เราไม่สามารถดับไฟด้วยไฟ (แต่เป็นน้ำดับไฟ)

เราไม่สามารถไล่ฝุ่นด้วยการเทฝุ่นลงไปอีก (แต่เป็นการเอาฝุ่นออก)

ดังนั้น

จะขับไล่ความโกรธก็ไม่ควรไล่ด้วยความโกรธ (แต่เป็นความรัก)

จะชับไล่ความท้อแท้อ่อนกำลังก็ไม่ควรไล่ด้วยการอ่อนกำลัง (แต่คือการลุกขึ้นมาต่อสู้ด้วยกำลังที่มี)

จะขับไล่ความสิ้นหวังก็ไม่ควรไล่ด้วยความสิ้นหวัง (แต่เป็นความหวัง)

ทุกสถานการณ์มีทางออก อยู่ที่เราตอบสนอง

Credit : คุณภรรยา

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s