เริ่มใหม่

begin.jpg

ความหมายของคำต่อไปนี้จากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

ตัดสินใจ หมายถึง ตกลงใจ

เปลี่ยนแปลง หมายถึง ทำให้ลักษณะต่างไป

+++++++++++++++++

ในแต่ละวันที่ผ่านไปมีความคิดต่างๆมากมายวิ่งเข้ามาในหัวของเรา บางอย่างเป็นไอเดีย บางอย่างเป็นความตั้งใจ บางอย่างเป็นเรื่องสนุก-ผ่อนคลาย…

แต่ถ้าเรื่องนั้นเป็นความล้มเหลวในอดีต…

ย่อมทำให้เรารู้สึกถดถอยและเสียกำลังใจ

ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงใหม่ เชื่อว่าจะไม่ผิดพลาดเหมือนเดิม

คราวหน้าถ้าเจอแบบนั้นจะไม่ทำแล้ว

คราวหน้าจะทำให้ดีกว่าเดิม

คราวหน้าจะตั้งใจใหม่และรอบคอบกว่านี้

ไม่สายเกินไปที่จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s