As a wife

A6F501FE-804C-4EEB-B7D8-107E673BE304“ให้ผู้หญิง เรียนอย่างเงียบๆ ด้วยความนอบน้อมอย่างยิ่ง ข้าพเจ้าไม่ยอมให้ผู้หญิงสั่งสอนหรือควบคุม ผู้ชาย แต่ให้เธออยู่เงียบๆ เพราะพระเจ้าทรงสร้างอาดัมก่อน แล้วจึงสร้างเอวา”
‭‭1 ทิโมธี‬ ‭2:11-13‬ ‭THSV11‬‬
http://bible.com/174/1ti.2.11-13.thsv11

ให้เกียรติสามีเสมอ

เราอาจคิดว่าเราเป็นผู้หญิที่ทำหลายๆอย่างได้ดี บางทีดีเยี่ยม มีความว่องไว และละเอียดรอบครอบ

แต่ถ้าในครอบครัว ในฐานะภรรยา เราต้องให้เกียรติสามี และยืนเคียงข้างเขาในฐานะผู้สนับสนุน
เรียนรู้จักความวางใจในการทรงนำของพระเจ้าในชีวิตครอบครัว ผ่านการอธิษฐาน
ผ่านความวางใจนี้ล่ะ นอกจากเราจะมีสันติสุข เป็นภรรยาที่ยิ้มแย้ม ไม่ขี้วิตกกังวล ไม่เอาแต่พูดลบแล้ว เผลอๆเรายังจะได้เห็นภาวะผู้นำ เห็นพระพรของพระเจ้ามาถึงครอบครัวผ่านชีวิตสามีของเราอย่างเกินความเข้าใจ
และนั่นคือความสำเร็จของภรรยาล่ะค่ะ ^^

Advertisement

to PLANT – ปลูก

BA408711-220D-4689-A583-064454860495

สิ่งที่มีอิทธิพลที่สุดในการนำทิศทางครอบครัวคือ….

ชีวิตของเรา..

Think about what is the biggest influence that can lead your family…?

It is you…

จริงอยู่ ที่ครอบครัว เป็นที่ๆเราสามารถเป็นตัวเองได้มากที่สุด แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า เราไม่ต้องดูแลกัน ไม่ต้อง serve กันและกันเลย โดยที่เราคาดหวังให้ครอบครัวเป็นครอบครัวที่อบอุ่น ครอบครัวที่เข้าใจ

ความจริงคือ เรามีส่วนในการนำทิศทาง และสร้างบรรยากาศที่ดี ในครอบครัว
ผ่านสิ่งที่เราเป็น สิ่งที่เราแสดงออก

ครอบครัวที่อบอุ่น ครอบครัวที่แข็งแรง มีทิศทางเดียวกันไม่ได้เกิดจากคำพูด คำบอก – คำสั่ง หรือแม้แต่คำขอ

เพราะในความเป็นจริงเราไม่สามารถควบคุมใครให้เป็นอย่างใจเราได้
แต่อิทธิพลที่ทรงพลังที่สุดในการนำครอบครัวไปในทิศทางใดก็ตาม นั้นคือ ชีวิตที่เราแสดงออกมา…

ผ่านคำพูดที่อ่อนหวาน
การเป็นแบบอย่างให้กันในเรื่องความอดทน การเสียสละ ไม่เป็นคนที่หงุดหงิดง่าย

เหมือนการหว่านเมล็ดพันธุ์
สิ่งที่เราทำได้คือปลูก สิ่งที่เราอยากเห็นในครอบครัวทุกๆวัน สม่ำเสมอ
และเราจะได้ชื่นชม กับผลลัพธ์ที่สุดอัศจรรย์

Not control but Just plant what you want it to grow in your family.