ภูมิใจให้บริการ

Reflection of the day : เขียนอย่างน้อย 3 สิ่งดีที่เกิดขึ้นหรือทำสำเร็จในแต่ละวันผ่าน Blog

+++++++++++++++++++++

  • ช่วงนี้ค่อนข้างหลุดมาตรฐานสองวันมาอัพที
  • อังคารเช้ามีไปพบลูกค้า ก็รู้สึกดีคือนอกเหนือจากทำตามหน้าที่แล้ว การได้คุยกับลูกค้าก็ได้มุมมองใหม่ๆ ได้เปิดโลกเพราะส่วนมากลูกค้าแต่ละคนก็จะเป็นผู้ที่สำเร็จในหน้าที่การงานของตัวเองอยู่แล้ว อีกส่วนหนึ่งคือความภาคภูมิใจเพราะเราได้มีโอกาสไปช่วยไปบริการในมุมที่ลูกค้าอาจไม่มีเวลาจัดการเอง
  • Podcast EP228 https://soundcloud.com/charoenjit-c/prosperous-ep228
  • Podcast EP229 https://soundcloud.com/charoenjit-c/prosperous-ep229-4q62-sector-63
  • สอง EP นี้ใช้ paper ชุดเดียวแบ่งพูดสองตอน utilize กันสุดๆ
  • อังคาร – พุธที่ผ่านมาน่าจะเป็นธีม “ประชุม” อังคารประชุมที่โบสถ์ พุธไปประชุมที่สำนักงานใหญ่ คนละเรื่องกันแต่ได้ประโยชน์-ทิศทางทั้งคู่

+++++++ 11-12/2/20 +++++++

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s