วางศิลาราก

Reflection of the day : เขียนอย่างน้อย 3 สิ่งดีที่เกิดขึ้นหรือทำสำเร็จในแต่ละวันผ่าน Blog

+++++++++++++++++++++

  • วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2020 ที่คริสตจักรของเรามีโปรแกรมสำคัญนั่นคือ พิธีวางศิลารากและประกาศเริ่มต้นก่อสร้างอาคารคริสตจักรหลังใหม่
  • เป็นงานใหญ่ที่สมาชิกในคริสตจักรจะมาร่วมเริ่มต้นการก่อสร้างด้วยกัน โดยในวันนี้จะเริ่มต้นเทเสาที่เป็นฐานรากต้นแรก (จึงเรียกพิธีวางศิลาราก)
  • อาคารคริสตจักรหลังนี้เมื่อสร้างเสร็จก็จะเป็นสถานนมัสการที่มีความจุถึง 3,000 คนสำหรับคริสเตียนและสมาชิกในคริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพจะได้มานมัสการพระเจ้ากัน
  • งานนี้มีสมาชิกรวมถึงผู้ใหญ่ในแวดวงคริสเตียนมาเป็นเกียรติมากกว่า 300 คน มีทีมงานที่ทำงานอย่างแข็งขันจำนวนมาก และส่วนตัวเองก็รับหน้าที่เป็นพิธีกรด้วย ขออนุญาตนำภาพมาฝากครับ

+++++++ 7-8/2/20 +++++++

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s