สื่อออนไลน์

Reflection of the day : เขียนอย่างน้อย 3 สิ่งดีที่เกิดขึ้นหรือทำสำเร็จในแต่ละวันผ่าน Blog

+++++++++++++++++++++

  • Podcast EP225 https://soundcloud.com/charoenjit-c/prosperous-ep225-pttgc
  • สื่อออนไลน์ที่ทำยังมีคนติดตามมากขึ้นเรื่อยๆ Twitter 299 คน ส่วน Blockdit เพิ่งเปิดมาสามวันตอนนี้ 250 คนแล้ว
  • วันนี้กลับบ้านเร็วได้มาเก็บงานต่างๆที่รับผิดชอบที่โบสถ์ โดยเฉพาะการเตรียมบทเรียนสำหรับชั้นเรียนแห่งชีวิตวันอาทิตย์นี้ กับได้อ่านหนังสือ

+++++++ 5/2/20 +++++++

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s