ไปเขต

Reflection of the day : เขียนอย่างน้อย 3 สิ่งดีที่เกิดขึ้นหรือทำสำเร็จในแต่ละวันผ่าน Blog

+++++++++++++++++++++

  • Podcast EP197 https://soundcloud.com/charoenjit-c/prosperous-ep197
  • วันนี้ตอนเช้าลางานไปสำนักงานเขต ไปแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์คอนโด จากอื่นๆมาเป็นที่อยู่อาศัยหลังรอง แม้ว่าเมื่อคืนจะอ่านเจอข่าวว่าทางภาครัฐอนุโลมให้เป็นที่อยู่อาศัยหมดทุกกรณีแต่ว่าตั้งใจจะไปอยู่แล้วก็เลยไป ใช้เวลาไม่นาน
  • วันนี้ได้ซื้อหนังสือเล่มใหม่มาอ่าน The Hard Thing about Hard Things เขาว่ากันว่าดี อยากอ่าน
  • ตอนเย็นแวะไปเยี่ยมน้องในกลุ่มที่โบสถ์ก่อนที่เขาจะเดินทางไปบ้านต่างจังหวัดวันพรุ่งนี้ ก็มีโอกาสได้หนุนใจ อธิษฐานเผื่อกัน และพูดคุยถึงการตั้งเป้าหมายปีหน้า ให้กำลังใจกันและกัน 😉

+++++++ 26/12/19 +++++++

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s