Reflection of the day : Anaya espresso kitchen

Reflection of the day : เขียนอย่างน้อย 3 สิ่งดีที่เกิดขึ้นหรือทำสำเร็จในแต่ละวันผ่าน Blog

+++++++++++++++++++++

  • ไปอธิษฐานที่โบสถ์ตอนเช้า
  • ไปกลุ่มแห่งความสุขบ้านพี่น้องที่ลาดกระบัง
  • กลับมานั่งเล่นที่ร้านกาแฟแถวหลังเดอะไนน์
  • ได้เขียนรีวิวลง Wongnai เป็นครั้งแรก https://www.wongnai.com/reviews/58bc09b92794450796f0166139ecb142
  • รอรับภรรยากลับบ้าน (ภรรยาไปอีกกลุ่ม) แวะกินสุกี้ mk แล้วกลับบ้านพักผ่อน

+++++++ 16/11/19 +++++++

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s