Reflection of the day : Partner

Reflection of the day : เขียนอย่างน้อย 3 สิ่งดีที่เกิดขึ้นหรือทำสำเร็จในแต่ละวันผ่าน Blog

+++++++++++++++++++++

  • วันนี้ตื่นเช้าไปรับแม่เพื่อไปหาหมอที่ รพ.ราม แม่ตรวจเรื่องปอด กับเข่า ผลออกมาดี
  • Podcast EP160 https://soundcloud.com/charoenjit-c/prosperous-ep160-gdp
  • งานค่ายที่โบสถ์ก็คืบหน้าไปด้วยดี การมี partner ที่ดีก็ช่วยให้ทำงานสบายขึ้นมาก เตรียมงานค่ายครั้งนี้มีน้องอีกคนที่ช่วยทำงานร่วมกันด้วยความเข้าใจ แต่จริงๆก็มีอีกหลายฝ่ายที่ช่วยกันเป็นอย่างดี
  • งานที่ออฟฟิศก็เช่นกัน วันนี้มีนัดหมายหารือหลายเรื่อง พี่ที่ร่วมประชุมด้วยกันมีข้อมูลที่เยี่ยมมากๆก็ช่วยให้เห็นทิศทางในการทำงาน
  • มีเคสต้องช่วยรับลูกค้าที่พิการทางสายตา ในการเปิดบัญชีนอกเหนือจากต้องเซ็นต์เอกสารแล้ว ยังต้องอ่านรายละเอียดในสัญญาทั้งหมดบันทึกเทปเพื่อประกอบการเปิดบัญชี วันนี้ใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมงนั่งอ่านให้สัญญากว่าสิบหน้าให้ลูกค้าฟังทางโทรศัพท์ของบริษัทที่อัดเสียงได้ ลูกค้าก็สุดยอดมากที่นั่งฟัง ดีใจที่สำเร็จได้ด้วยดี

++++++ 29/10/19 +++++++

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s