Reflection of the day : ดีแคทลอน

Reflection of the day : เขียนอย่างน้อย 3 สิ่งดีที่เกิดขึ้นหรือทำสำเร็จในแต่ละวันผ่าน Blog

+++++++++++++++++++++

  • วันนี้ไม่มี Podcast เพราะเป็นวันหยุด (ทำเฉพาะวันที่ตลาดหุ้นเปิด)
  • วันหยุดพักผ่อน ได้ตื่นสาย ใช้เวลาสบายๆในช่วงเช้า รถไม่ติดด้วย
  • ไปติวหนังสือสอบ CFP ให้ภรรยา นั่งๆเดินๆเล่นๆอยู่ใน The Jas รามอินทรา วันนี้ติวได้เนื้อหาพอสมควร
  • ได้ทำงานส่วนตัวเสร็จด้วย
  • ตอนเย็นไปกินข้าวกับแม่และน้องภรรยาที่แฟชั่นฯ วันนี้ห้างค่อนข้างจะคนน้อย ด้วยว่าเป็นวันหยุดกลางสัปดาห์และบางบริษัทอาจไม่หยุด
  • ให้คำแนะนำกับน้องชายภรรยาเรื่ิองการวางแผนภาษีและการเก็บออมเพื่อการเกษียณ
  • กินเสร็จแวะไปร้านดีแคทลอน (Decathlon) ขายอุปกรณ์กีฬาตรงโลตัสสุขาภิบาล1 ร้านนี้ของเยอะแล้วก็ขายถูกจริง ได้กางเกงใส่เล่นกีฬามาหนึ่งตัว ส่งท้ายวันหยุด

+++++++ 23/10/19 +++++++

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s