Reflection of the day : 500

Reflection of the day : เขียนอย่างน้อย 3 สิ่งดีที่เกิดขึ้นหรือทำสำเร็จในแต่ละวันผ่าน Blog

+++++++++++++++++++++

  1. Podcast EP155 https://soundcloud.com/charoenjit-c/prosperous-ep155
  2. ใน App ที่ใช้อ่าน Bible จะมีการเก็บสถิติว่าเราเข้าไปอ่านต่อเนื่องกี่วัน วันนี้ครบ 500 วัน
  3. ไปกินมื้อเย็นในโอกาสวันเกิดของศิษยาภิบาล (อาจารย์ผู้นำโบสถ์) ร่วมกับผู้นำท่านอื่นๆ ได้มีโอกาสหนุนน้ำใจและให้กำลังใจท่านในการทำงาน อาหารก็อร่อยด้วย (ไดอิชิ รร.ดิ เอ็มเมอรัล)

+++++++ 21/10/19 +++++++

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s