Plan & OverPlan

military

วางแผนมากเกินไปก็เป็นอันตรายได้ ทั้งการรบในสมรภูมิและการรบในสนามธุรกิจ

Business Insider ไปสัมภาษณ์อดีต Navy SEAL Jocko Willink และ Leif Babin ผู้แต่งหนังสือชื่อว่า “The Dichotomy of Leadership” ชี้ให้เห็นความสำคัญของการวางแผน (Plan) ที่ต้องไม่วางแผนมากจนเกินไป (Overplan)

Babin บอกว่าสิ่งสำคัญในการเตรียมตัวทำภารกิจของซึล คือการวางแผนสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินหรือ Contingency plan เผื่อไว้เมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามที่คิดและอาจส่งผลร้ายแรง การวางแผนช่วยให้โอกาสในการทำภารกิจสำเร็จมีมากขึ้นแต่อย่างไรก็ดี Babin บอกว่าต้องไม่วางแผนมากเกินไป ต้องสร้างสมดุลให้ดี โดยทั่วไปแล้วสำหรับเขาจะวางสถานการณ์ฉุกเฉินไว้ 3-4 สถานการณ์ในแต่ละช่วงของภารกิจ

การทำแบบนี้ทำให้เห็นภาพรวมของภารกิจ เขาจะรู้ว่าจะมีหนึ่ง สอง หรือสามสิ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นแล้วผิดพลาด ซึ่งเขาก็จะให้ความสำคัญกับสิ่งนั้นรวมถึงวางแผนรับมือสิ่งเหล่านั้นไปจนถึงการคิดถึงสถานการณ์เลวร้ายที่สุดที่อาจเกิดขึ้น (Worst Case Scenario) ด้วย ดังนั้น Babin และทีมก็มีโอกาสที่จะจัดการกับสถานการณ์เหล่านั้น ทั้งการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นและขั้นตอนปฏิบัติหากสิ่งผิดพลาดได้เกิดขึ้นเช่นกัน

Willink พูดถึงด้านธุรกิจบ้างว่า สมมติบริษัทหนึ่งวางแผนสำหรับโครงการในไตรมาสข้างหน้า ซึ่งเป็นโครงการที่ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน สิ่งที่บริษัทต้องทำแน่ๆคือการวางแผน อย่างไรก็ดีเราจะเห็นว่ามีบริษัทมากมายที่ทุ่มเททรัพยากรและพละกำลังไปในการวางแผนจนไม่ได้ทำอะไรให้เริ่มต้นเดินหน้าจนมีทีท่าว่าโครงการจะสำเร็จได้ ตรงนี้เขาย้ำอีกครั้งว่าต้องมีสมดุล วางแผนได้แต่ต้องไม่มากเกินจนไม่ได้ทำอะไรให้เดินหน้าหรือสำเร็จ

Babin เล่าประสบการณ์ตอนที่เขาไปออกภาคสนามครั้งแรกในพื้นที่เสี่ยงอันตราย และตัวปฏิบัติการณ์เองก็มีความเสี่ยงที่จะดำเนินไปเกิน 24 ชั่วโมง ตัวเขานั้นเตรียมข้าวของเสมือนไปรบสงครามโลกครั้งที่ 3

เขาเผื่อระเบิดมือ เผื่อแม็กลูกกระสุน เผื่อน้ำ เผื่ออาหาร เผื่อแบตเตอรี่และวิทยุสื่อสาร และทุกอย่างที่จะช่วยควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น ผลลัพธ์คือสัมภาระของเขาหนักมากๆ น้ำหนักของกระเป๋าหลังทำให้เขาแทบไม่สามารถจะทำภารกิจลาดตระเวนอย่างที่ตั้งใจ รวมถึงการนำทีมด้วย กลายเป็นว่าตอนนี้เขาและทีมอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายกว่าเดิมทั้งๆที่วางแผนมาเพื่อป้องกันทุกสถานการณ์ฉุกเฉิน

สรุปอีกครั้งคือเราวางแผนได้แต่ต้องไม่วางแผนมากเกินไป

สุดท้ายเขายังฝากถึงคนที่เป็นผู้นำด้วยว่าในสถานการณ์ที่จำเป็นต้องตัดสินใจ ก็ต้องตัดสินใจบนแผนที่วางไว้ และผู้นำที่ดีต้องสามารถยอมรับคำแนะนำหรือไอเดียที่ดีที่มาจากผู้อื่นที่มองแล้วว่าช่วยให้มีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้น ไม่ว่าไอเดียนั้นจะมาจากตัวเองหรือไม่ก็ตาม

ที่มา : www.businessinsider.com

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s