การตัดสินใจ

adult-3170055_1280.jpg

การตัดสินใจถูก มากจาก การเรียนรู้

การเรียนรู้ มาจาก บทเรียน

บทเรียน มาจาก การตัดสินใจผิด

การตัดสินใจผิด มาจาก การตัดสินใจ

การตัดสินใจ มาจาก ความกล้าตัดสินใจ

บทสรุปของวันนี้คือ ความกล้าตัดสินใจนำมาซึ่งการตัดสินใจถูก

ตัดสินใจผิดบ้าง ก็ยังมีบทเรียนให้เรียนรู้

ไม่ตัดสินใจเลย ก็ไม่มีโอกาสตัดสินใจถูก

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s