หว่านและเก็บเกี่ยว

seeds-1302793__480.jpg

อย่า​หลง​เลย ท่าน​จะ​ล้อ‍เล่น​กับ​พระ‍เจ้า​ไม่‍ได้ เพราะ‍ว่า​ใคร​หว่าน​อะไร​ลง ก็​จะ​เก็บ‍เกี่ยว​สิ่ง‍นั้น
กาลาเทีย 6:7 THSV11

Action = Reaction

เพราะชีวิตคือการหว่านและการเก็บเกี่ยว

อยากจะได้รอยยิ้มจากคนอื่น ก็ต้องยิ้มให้คนอื่นก่อน

อยากจะให้คนคุยดีๆด้วย ก็ต้องเริ่มต้นคุยดีๆกับคนอื่นก่อน

อยากให้คนพูดถึงตัวเองดีๆ ก็ต้องทำสิ่งที่ดีๆ

อยากฉลาด ก็ต้องหมั่นหาความรู้

อยากมั่งคั่งร่ำรวย ก็ต้องขยันหาลู่ทางทำธุรกิจ

++++++++++++++++++++++++

อยากถูกด่า ก็ลองไปด่าคนอื่นก่อน

อยากได้บรรยากาศลบๆ ก็ให้พูดลบๆบ่อยๆ

อยากจะโดนนินทา ก็ไปเข้ากลุ่มกับพวกนินทา

อยากเป็นหนี้สิน ก็หว่านความสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือย

อยากให้คนพูดถึงตัวเองลบๆ ก็ลองทำพฤติกรรมที่น่ารังเกียจดู

++++++++++++++++++++++++

อยากจะเก็บเกี่ยวอะไร ก็ต้องหว่านอย่างนั้น

Cr. Bishop Rick Thomas 12.1.19 คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพ

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s