ดีพร้อม

superman-1016318_1280.jpg

ในสภาวะเศรษฐกิจ สังคม การแข่งขันในปัจจุบัน เรารู้สึกว่าเราเสียเปรียบไม่ได้

โดนด่ามา จะไม่ให้ด่ากลับได้ยังไง

โดนเอาเปรียบมาถ้าถึงคราวตัวเองก็ต้องเอาเปรียบที่สุด แม้จะรู้ว่าไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องก็ตาม

คนมันไม่น่ารักจะให้รักเมตตาปราณีมันใช่ที่ไหน

แต่ขอให้มองอีกมุม

ถ้าเรารักเฉพาะคนที่เรารัก จะพิเศษอะไร

ถ้ารู้ว่าเขาทำไม่ดีแต่เราก็ทำด้วย เราก็ไม่แตกต่าง

ขอแบ่งปันข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างไม่เป็นไร

เชื่อว่าสะท้อนแนวคิดนี้ได้ครับ

เพราะ​ว่า​ถ้า​พวก‍ท่าน​รัก​คน​ที่​รัก​ท่าน พวก‍ท่าน​จะ​ได้​บำ‌เหน็จ​อะไร? พวก​คน‍เก็บ‍ภาษี​ก็​ทำ​อย่าง​นั้น​ไม่‍ใช่​หรือ? ถ้า​พวก‍ท่าน​ทัก‍ทาย​แต่​พี่‍น้อง​ของ​ตน​เท่า‍นั้น ท่าน​ได้​ทำ​อะไร​พิเศษ​ยิ่ง‍กว่า​คน​อื่นๆ? พวก​ต่าง‍ชาติ​ก็​ทำ​อย่าง​นั้น​ไม่​ใช่​หรือ? เพราะ‍ฉะนั้น​พวก‍ท่าน​จง​เป็น​คน​ดี​พร้อม เหมือน​อย่าง​ที่​พระ‍บิดา​ของ​ท่าน ผู้​สถิต​ใน​สวรรค์​ทรง​ดี​พร้อม
มัทธิว 5:46‭-‬48 THSV11

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s