Sell in May

1527769386485
ยอดซื้อขายของนักลงทุนใน SET เดือนพฤษภาคม 2561 เครดิต : รูปภาพจากกลุ่มไลน์ @newss

มีโอกาสมาส่งท้ายเดือนพฤษภาคมขอพูดถึงการลงทุนในหุ้น ซึ่งหลายคนอาจเคยได้ยินวลีที่ว่า

Sell in May and go away…

ซึ่งหมายถึงกลยุทธ์ที่แนะนำให้เราขายหุ้นเพื่อหลีกเลี่ยงความผันผวนที่เกิดขึ้นในตลาดช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม โดยกลยุทธ์นี้ก็เกิดขึ้นจากการเก็บข้อมูลในตลาดต่างประเทศ ทีนี้ลองดูว่าปีนี้ เกิดขึ้นกับบ้านเราหรือไม่ เราโฟกัสกันที่นักลงทุนต่างชาติครับ

จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าต่างชาติขายหนักจริงๆ รวมเดือนนี้ขายหุ้นไทยไปสุทธิกว่า 5หมื่นล้านบาท (จริงๆปีนี้ขายทุกเดือนแต่เดือนนี้ก็หนักที่สุด) และหากพิจารณาเป็นรายวันพบว่ามียอดซื้อสุทธิในรายวันเพียงแค่ 2 วัน

ส่วนดัชนีหุ้น SET บ้านเราเมื่อเจอแรงขายหนักๆก็เกินต้านทาน ปรับลดลงจากสิ้นเดือนเมษายนที่ 1,780.11 เหลือ 1,726.97 หรือร่วงไป 2.99%

เก็บไว้เตือนใจปีหน้า สงสัยต้อง Sell in May and go away บ้างแล้ว…

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s