ที่สุดแห่งชัยชนะ

joy-3139601_1280.jpg

ถ้าเราชอบเล่นกีฬาแล้วเราชนะเลิศ นั่นสุดยอด

ถ้าเราชอบเล่นดนตรีแล้วประกวดชนะ นั่นก็สุดยอด

ถ้าเราชอบเล่นเกม แล้วเล่นชนะทุกตา นี่ก็สุดยอดอีก

แต่ยังมีชัยชนะอีกแบบที่สุดยอด…

ถ้าเราไม่ชอบตื่นเช้า แต่ก็ตื่นได้ทุกวัน นี่สุดยอด

ถ้าเราไม่ชอบอ่านหนังสือ แต่อ่านได้สม่ำเสมอ ก็สุดยอด

ถ้าเราไม่ชอบรอ ใจร้อน แต่อดทนรอได้ สุดยอด

ถ้าเราไม่ชอบคนบ่น แต่เราอดทนฟังได้ไม่ตอบโต้ ยิ่งสุดยอด

ทำอะไรที่เราชอบแล้วทำได้อย่างดีเลิศ ว่าสุดยอดแล้ว

แต่ถ้าต้องทำในสิ่งที่ไม่ชอบ แล้วทำได้

นี่แหละ ที่สุดแห่งชัยชนะ

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s