กำลังใจ

beach-1867285_1280.jpg

กำลังใจนั้นสำคัญนะครับ

  • ทุกคนก็มีหน้าที่บทบาทที่ต้องทำ จริงๆก็ทำได้อยู่แล้ว แต่ถ้ามีกำลังใจก็ดีกว่า
  • กำลังใจช่วยให้สถานการณ์ไม่ดีกลายเป็นดีได้ และจากดีกลายเป็นดียิ่งกว่า
  • กำลังใจมาหลายรูปแบบ คำพูด การเขียน ของรางวัล เพลง การแสดงให้เห็น ฯลฯ
  • กำลังใจอาจจะยิ่งใหญ่ เล็กน้อย สั้น-ยาว ใกล้-ไกล มาตรงๆหรือมาอ้อมๆก็ได้
  • นอกจากจะเป็นผู้รับรับกำลังใจแล้ว เรายังเป็นผู้ส่งให้คนอื่นได้ด้วย

มีคนให้กำลังใจก็ดีกว่าไม่มี ดังนั้น ใครที่กำลังต้องการกำลังใจ…ขอเป็นกำลังใจให้ครับ

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s