Gabage in, gabage out.

trashcan-570113_1280.jpgวันนี้ (16 ม.ค.) เป็นวันครูครับ โรงเรียนหยุด และในสื่อต่างๆก็มีถ้อยคำยกช่องเชิดชูคุณครูอยู่ เป็นบรรยากาศแห่งการขอบคุณ ขอบคุณครูอาจารย์ทุกท่านครับ

++++++++++++++++

เลยมีโอกาสได้นึกย้อนไปถึงตอนเข้าเรียนมหาลัยวันแรกๆ ได้ไปเรียนวิชาเกี่ยวกับ Information System ซึ่งก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ในชีวิตตอนนั้น พอเริ่มเรียนแรกๆมีคำสอนหนึ่งเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูล ว่า

Gabage in, gabage out

หมายถึงถ้าเราใส่อะไรเท่าไรเข้าไปในการประมวลข้อมูล หากสิ่งนั้นเป็นข้อมูลที่ไม่ดี ที่เป็นขยะ ผลที่ออกมาได้ก็จะเป็นขยะเช่นกัน

++++++++++++++++

หากเรานำมาปรับใช้กับการรับสื่อ ในยุคที่สื่อ social แพร่หลายและการเลือกดูสื่อทำได้ง่าย ดราม่าก็เยอะ มีความรุนแรงหรือเรื่องเศร้า สิ่งกระตุ้นความเข้าใจผิดต่างๆ ฯลฯ เราควรจะระมัดระวังในการติดตามสื่อ ในสิ่งที่เราดู สิ่งที่เราอ่านและสิ่งที่เราคิด เราควรใส่สิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิต เข้ามาในใจของเรามากกว่า ไม่เอา garbage หรือขยะเข้ามา เพื่อที่เราจะได้คิดดี ทำดี พูดดี และให้สิ่งที่จะออกจากเรา จากการสื่อสารของเรานั้นเป็นประโยชน์…

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s