คุณค่า

despaired-2261021_1280.jpg

วันจันทร์กลับมาอีกครั้งพร้อมกับการทำงาน แต่ว่ามีหลายคนที่อาจจะหมดแรง เบื่องาน หรือไม่ค่อยสนุกกับงานเท่าไร…

วันนี้จึงขอมาสร้างแรงบันดาลใจด้วยอยากให้ทุกคนเห็นคุณค่าว่างานที่เราทำนั้นมีประโยชน์และมีคุณค่าแก่มนุษย์และสังคมอย่างไร

สังคมของเราแบ่งงานตามความถนัด คงไม่มีใครทำอาหารด้วยการไปเตรียมวัตถุดิบเองทุกขั้นตอน หรือน้อยคนที่ขายของแล้วก็วิ่งไปส่งเองทุกอย่างทุกที่ หรือเราก็ไม่อาจสร้างบ้านเองได้ หรือถ้าเราทำร้านตัดผมก็คงไม่มานั่งผสมแชมพูหรือประดิษฐ์กรรไกรเอง ไม่ต้องพูดถึงงานที่ใช้วิชาความรู้เฉพาะด้าน หมอ บัญชี สถาปัตย์ วิทยาศาสตร์ ปิโตรเลียม ไอที ฯลฯ

คนขายผักผลไม้ก็มีความจำเป็นในฐานะที่รวบรวมสินค้ามาส่งต่อถึงมือผู้บริโภค คนขับรถโดยสารหรือขนส่งก็มีความจำเป็นในการขับเคลื่อนสินค้าและทรัพยากร คนรักษาความปลอดภัย แม่บ้าน คนรักษาความสะอาด ทุกคนล้วนแต่จำเป็นเพื่อให้สังคมเดินหน้าและสะดวกสบายขึ้นทั้งสิ้น

ไม่ว่างานที่เรากำลังทำนั้นจะเป็นงานเบื้องหน้า หรือว่าเป็นฝ่ายงานสนับสนุนเพื่อให้ฝ่ายอื่นดำเนินการได้ ก็ล้วนแต่มีคุณค่า และมีประโยชน์แก่ผู้อื่นทั้งสิ้น

มาตั้งใจสร้างคุณค่ากันครับ…

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s