ฟิตๆ

doitnow.png

หลังจากหยุดยาวมาหลายวันหลายคนอาจจะตึงๆกันบ้าง แต่ว่าชีวิตก็ต้องเดินหน้าต่อไป ปีใหม่หลายคนก็มีเป้าหมายแตกต่างหลายด้าน ดังนั้น เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ แม้ว่าเราจะยังชื่นมื่นอยู่กับบรรยากาศแห่งการพักผ่อน แต่ถึงเวลาที่ต้องเริ่มต้นแล้วครับ

วันนี้จึงขอแชร์สองประโยคที่จะช่วยปลุกไฟในการเริ่มต้นกลับมาทำงานของเราครับ

“The secret of getting ahead is getting started.” – Mark Twain 

ความลับของการก้าวไปข้างหน้าก็คือต้องเริ่มต้น ใครตั้งเป้าหมายอะไรไว้เอามาทบทวนบ่อยๆครับ ไฟเรายังแรงอยู่ อันไหนทำได้ทำก่อน อันไหนสำคัญเริ่มก่อน อันไหนเปลี่ยนแปลงแค่ตัวเองคนเดียวก็ทำเลย

“The only place success comes before work is in the dictionary.” – Vincent “Vince” Lombardi

และแม้หลายคนอาจยังเฉื่อยๆอยู่ก็ขอให้ตั้งสติว่า success (ความสำเร็จ) จะมาก่อน work (การทำงาน) ก็แค่ใน dictionary เท่านั้น รีๆรอๆอยู่คงไม่สำเร็จแน่ เริ่มต้นวันทำงานวันแรกนี้…

ออกไป work กันครับ!!!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s