ดอกเบี้ย

calculator.jpg

ว่ากันด้วยเรื่องของดอกเบี้ย…

ดอกเบี้ยโดยทั่วไปแล้วประกาศเป็นอัตรา ต่อปี ครับ

สมมติเราไปฝาก เงินฝากประจำ 1 ปี ได้ดอกเบี้ย 1.30% นั่นก็หมายถึง 1.30% ต่อปี ฝาก 1 ปีถึงจะได้ผลตอบแทน 1.30% เช่นฝาก 10,000 ผ่านไป 1 ปี ก็ได้ดอกเบี้ย 10,000 x 0.013 = 130 บาท

ถ้าฝากไม่เต็มงวดล่ะ เช่นฝากไป 250 วัน โดยทั่วไปดอกเบี้ยก็ถูกคำนวณเป็นวันครับ คือเอาดอกเบี้ย ต่อปี มาหารเป็นต่อวันก่อน แล้วค่อยคิดเป็นวันตามจริง ตามตัวอย่างนี้ก็ได้ดอกเบี้ยวันละ 0.013/365 = 0.0000356164 ฝาก 10,000 บาทไป 250 วัน ดังนั้นได้ดอกเบี้ย 0.0000356164 x 250 x 10,000 = 89 บาท (ดอกเบี้ยบัตรเครดิตถ้าเราจ่ายขั้นต่ำหรือผิดนัดชำระ ก็คิดดอกเบี้ยเราต่อวันครับ)

ทีนี้เราก็พอจะรู้แนวแล้วว่าสามารถคำนวณดอกเบี้ยปรับตามระยะเวลาได้อย่างไร เช่นถ้ายืมเงินคิดดอกเบี้ยกัน 1 เดือน อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี ดังนั้นดอกเบี้ยคือ 0.06/12 = 0.005 (หรือ 0.5% ต่อเดือน)

กลับกันเวลาที่ได้ยินสินเชื่อเงินสดมาโฆษณาว่า 0.89% ต่อเดือน เหมือนถูก แต่จริงๆแล้วดอกเบี้ยคือ 0.89 x 12 = 10.68% ต่อปี

หรือเวลาที่ไปซื้อกองทุนรวมที่มีระยะเวลา เช่นกองทุน 6 เดือนคาดว่าจะได้ผลตอบแทน 1.40% สมมติฝากไป 10,000 เมื่อครบ 6 เดือนก็ไม่ใช่จะได้ผลตอบแทน 0.014 x 10,000 = 140 แต่ว่าได้ครึ่งเดียวคือ 0.7% ดังนั้นได้ดอกเบี้ย 0.007 x 10,000 = 70 บาท

เช่นกันถ้าลงทุนกองทุน 3 เดือนคาดว่าจะได้ผลตอบแทน 1.20% ก็ใช่ว่าครบ 3 เดือนแล้วจะได้ 120 บาท แต่ว่าได้ 1.20%/4 =0.3% หรือเท่ากับ 10,000 x 0.003 = 30 บาทครับ

แต่การลงทุนที่มีระยะเวลาความถี่ต่างกัน ก็ให้ผลตอบแทนที่ต่างกันนะครับ เกิดจากการทบต้นของดอกเบี้ย จากตัวอย่างเดิม ลงทุนกองทุนที่คาดจะให้ผลตอบแทน 1.20% ถ้าลงทุนรวดเดียว 1 ปีเลยด้วยเงิน 10,000 บาท ก็จะได้ดอกเบี้ย 0.012 x 10,000 = 120 บาท รวมเงินต้นเป็น 10,120 บาท

แต่ถ้าลงกองทุน 3 เดือนที่ให้ผลตอนแทน 1.20% ต่อปีเหมือนกัน ลงทุน 3 เดือนได้มา 30 บาท รวมเงินต้นเป็น 10,030 บาท แล้วเอาไปลงทุนต่อในกองทุน 3 เดือนที่ให้ผลตอบแทน 1.20% ต่อปีอีกรอบ ทีนี้จะได้ผลตอบแทนเป็น 0.003 x 10,030 = 30.09 บาท รวมแล้วเป็น 10,060.09 บาท ทำไปครบปีจะเป็นแบบนี้

10,000 x 0.003 = 10,030
10,030 x 0.003 = 10,060.09
10,060.09 x 0.003 = 10,090.27
10,090.27 x 0.003 = 10,120.54 สรุปคือได้เพิ่มมาอีก 0.54 บาท (แหม ใช้ตัวอย่างมูลค่าน้อยไปหน่อย)

ดังนั้นด้วยดอกเบี้ยต่อปีที่เท่ากัน ถ้ามีการทบต้นที่ถี่มากขึ้น ก็มีโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนได้มากขึ้น ซึ่งก็เป็นที่มาของโอกาสในการลงทุนที่เคยได้ยกตัวอย่างไว้ใน โอกาสในตลาดหุ้น

หวังว่าบทความนี้ช่วยเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับการคิดคำนวณดอกเบี้ยและผลตอบแทนมากขึ้นครับ

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s