…อยากเจอ

meeting

If it’s not that important, send an email. If it’s important but not mission critical, pick up the phone. If it’s critically important to the success of your organization, go see someone.”

เทคโนโลยีช่วยให้เรามีทางเลือกในการติดต่อสื่อสารกันมาขึ้นทั้งในรูปแบบของข้อความ (Line, Messenger ฯลฯ) หรือว่ารูปแบบภาพเคลื่อนไหว (Video call, Skype ฯลฯ) เพิ่มความสะดวกให้กับเราและหลายคนเลือกที่จะใช้เป็นช่องทางหลักในการติดต่อสื่อสาร

อย่างไรก็ดีในมุมของการสร้างความสัมพันธ์ โดยเฉพาะในทางธุรกิจ การพบปะแบบหน้าต่อหน้า (Face-to-face) ก็ยังคงมีความสำคัญ 

วันนี้มีความเห็นจาก Michael Massari, Senior Vice President ของ Caesars Entertainment ถึงความสำคัญของ การพบปะแบบหน้าต่อหน้า forbes.com

*ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไร จะเทคโนโลยีขั้นสุดยอดขนาดไหน สุดท้ายก็ต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับคนอยู่แล้ว การพบปะแบบหน้าต่อหน้าเป็นทางที่มีประสิทธิภาพที่สุด ในการดึงความสนใจ ดึงการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเพิ่มความร่วมมือร่วมใจในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ นอกจากนี้การเจอหน้ากันช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ สร้างความเข้าใจที่ตรงกัน ซึ่งแต่ละอย่างล้วนเป็นองค์ประกอบสำคัญของความสำเร็จทางธุรกิจ

*ในการหาลูกค้าใหม่ การปิดการขาย การทำข้อตกลงทางธุรกิจ รวมถึงการร่วมมือกันด้านต่างๆ ล้วนแล้วแต่ขึ้นอยู่กับการพบกันหน้าต่อหน้า ลองพิจารณาดูโอกาสในการ say “Yes” ตอบตกลงในสถานการณ์ระหว่างการพบกันกับการติดต่อทาง email หรือ โทรศัพท์ เพราะว่าสองช่องทางหลัง การปฏิเสธทำได้ง่ายกว่ามาก

*ในขณะเดียวกัน การพบปะหน้าต่อหน้า ทำให้ได้ศึกษาทำความรู้จักอีกฝ่ายได้มากขึ้น ผ่านทางอากัปกิริยา ภาษากาย (Body language)

*แม้คนรุ่นใหม่จะใกล้ชิดกับเทคโนโลยี แต่จริงๆแล้วคนรุ่นนี้ต้องการการตอบรับ (Like, Follow, View ฯลฯ) ขณะเดียวกันก็ชอบที่จะมีสังคม พบปะ เรียนรู้ และอยากเติบโต การพบปะหน้าต่อหน้าช่วยเติมความเป็นมืออาชีพ ส่งเสริมความสามารถของแต่ละคนให้พัฒนาขึ้น

*การพบปะประชุมกันหน้าต่อหน้า เดิมทีอาจจะมองเป็นเพียง สิ่งที่ต้องทำ (แค่เป็น routine) แต่ปัจจุบันเราสามารถเปลี่ยนมุมมองของการประชุมเป็นการช่วยกันคิด ช่วยกันหาคำตอบ หาทางออก

*ดังนั้น ถ้าอยู่ไกล ก็ใช้เทคโนโลยีช่วย แต่ถ้าอยู่ใกล้ๆกัน การเจอหน้ากันเป็นทางเลือกที่ดีกว่าแน่นอน

*และคำแนะนำสำหรับองค์กร การลงทุนที่จะให้สมาชิกได้เดินทางมาพบกัน (อาจจะครั้งแรกตอนเริ่ม project หรืออาจจะให้พบกันสม่ำเสมอ) จะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าในฐานะที่มีส่วนช่วยเพิ่ม productivity

สุดท้าย ถ้าสิ่งที่จะสื่อสารไม่สำคัญ ใช้ email ถ้าสำคัญแต่ไม่ถึงกับชี้เป็นชี้ตาย โทรก็พอ แต่ถ้าสำคัญมากขนาดนั้นสำหรับธุรกิจ ไปพบดีกว่า…

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s