Man of the match

andreas-iniesta.jpg

ทุกคนสามารถเป็น Man of the match ได้

วันนี้มา Outing กับบริษัท…

ช่วงทำกิจกรรมมีการเล่นเกมสะสมแต้ม กติกาคือแต่ละคนต้องไปเล่นเกมย่อยๆซึ่งมีทั้งหมด 10 เกม ต้องเล่นชนะอย่างน้อย 6 เกมแล้วบันทึกลงในการ์ด เพื่อไปแลกจิ๊กซอว์เอามารวมกันเป็นรูปใหญ่สำหรับทีม ส่วนคะแนนในการ์ดก็จะถูกนำไปรวมเพื่อคิดคะแนนรวมด้วย

คนส่วนมากสามารถที่ได้ตามกติกา คือชนะ 6 เกม และสุดท้ายทุกทีมก็สามารถต่อจิ๊กซอว์ได้สำเร็จ

แต่ในการประกาศผลนั้นปรากฎว่า มีคนอยู่ประมาณ 30 คนที่เล่นครบทั้งหมด 10 เกม ผู้ดำเนินรายการมีการประกาศรายชื่อเพื่อแจกรางวัลและเรียกกลุ่มนี้ว่า Man of the match

พร้อมชื่นชมว่าเขาเหล่านั้นมุ่งมั่นที่จะทำผลงานเพื่อทีมให้มากที่สุด…

+++++++++++++++++++++++++++++

เราทุกคนสามารถเป็น Man of the match ได้ และจะดีขนาดไหนสำหรับทีมหรือองค์กรถ้าทุกคนร่วมกันมุ่งมั่นเพื่อจะเป็น Man of the match ในสถานการณ์จริง…

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s