ไม่มีตรงกลาง

cliff
ไม่มีตรงกลางสำหรับการตัดสินใจส่วนใหญ่ แม้ว่าจะมีเหตุผลที่ทำให้เราประวิงการตัดสินใจก็ตาม

เดี๋ยวมีเวลาจะออกกำลังกาย ก็คือยังไม่ออกกำลังกาย
เดี๋ยวถ้าทำอีกครั้งจะเข้าไปเตือน ก็คือยังไม่เตือน
เดี๋ยวจะเก็บออมเดือนหน้า ก็คือยังไม่เก็บออม
เดี๋ยวจะแก้ปัญหาแต่ไว้ก่อน ก็คือยังไม่แก้
เดี๋ยวค่อยทำ ก็คือยังไม่ทำนั่นเอง

โกรธก็คือโกรธไม่มีโกรธมากโกรธน้อย
ทำร้ายกันก็คือทำร้ายไม่มีทำน้อยทำมาก
ไม่ซื่อสัตย์ก็คือไม่ซื่อสัตย์ไม่มีเคสเบาเคสหนัก
ถ้าเราไม่เลือกทางหนึ่ง ก็แสดงว่าเราเลือกอีกทาง

หน้าผามีสองฝั่งจะต้องเดินไปข้างหน้าก็ต้องเลือกว่าจะอยู่ฝั่งนี้หรือจะโดดข้ามไปฝั่งโน้น
ไม่มีตรงกลาง

Advertisement

One thought on “ไม่มีตรงกลาง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s