สวัสดีครับ!!!

เขียนเลย!เริ่มเลย! …คิดไปคิดมาก็เกิดเป็น charoenjit.com

ช่วงเดือนสองเดือนนี้ผมได้รับแนวคิดเกี่ยวกับการเขียน blog เข้ามาจากหลายทาง ทั้งจากสื่อออนไลน์ จากบทความ จากอาจารย์ที่มหาวิทยาลัย ซึ่งชี้ให้เห็นประโยชน์ของการเขียน blog ทั้งกับตัวเองและส่วนรวม ใจความสำคัญหลักๆที่ได้รับก็คือ เขียนเลย!เริ่มเลย!

คิดไปคิดมาก็เกิดเป็น charoenjit.com ขึ้นมา สวัสดีครับ!!!

++++++++++++++++++++++++++++
เร็วๆนี้ได้มีโอกาสฟัง John C. Maxwell พูดถึง 5 สิ่งที่เขาแนะนำให้ทำทุกวันเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับชีวิตของผู้คน และนี่ผมจะบอกว่าการเขียน blog ตอบสิ่งนี้อย่างไร

1)ให้คุณค่าคน ; เพราะว่าคนนั้นสำคัญและ blog ก็ช่วยให้สามารถสื่อสารกับคนได้
2)คิดหาวิธีเพิ่มคุณค่าให้ผู้คน ; คิดว่าเนื้อหาที่จะมีโอกาสเขียน น่าจะช่วยให้ผู้คนได้รับอะไรบางอย่าง ไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่ง
3)หลังจากคิดแล้วก็เริ่มเพิ่มคุณค่าให้ผู้คน ; นี่ไง!ปฏิบัติ!
4)ทำรายการสิ่งที่เราได้เพิ่มคุณค่าให้คนอื่น ; blog ช่วยเราจดบันทึกไปในตัว
5)หนุนน้ำใจผู้อื่นให้เพิ่มคุณค่าให้กับผู้คน ; สุดท้ายหวังว่าสิ่งที่เขียนจะเป็นประโยชน์และให้พวกเราเพิ่มคุณค่าแก่กันและกัน

++++++++++++++++++++++++++++
ยินดีที่ได้เริ่มต้นทำ แม้ตอนนี้สิ่งที่เขียนคงยังไม่มี scope อะไรมากมาย แต่หวังทุกคนที่ผ่านมาจะได้รับอะไรบางอย่าง อย่างน้อยอ่านแล้วได้เจริญจิตเจริญใจกันก็ยังดี

Advertisement

One thought on “สวัสดีครับ!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s